İnsan Kaynakları Amaç & Politika

İnsan Kaynakları olarak amacımız;

Kuruma bağlı, verimli, yetkin, gelişime açık ve istekli, ekip çalışmasına yatkın, insan kaynakları profilini oluşturmak ve korumaktır. Çalışanların kişisel hedefleri ile kurum hedeflerinin örtüşmesi prensibini benimseyerek; çalışanlarla sıcak, açık iletişim kurmak temel hedefimizdir.

İnsan Kaynakları politikası ;

• Çalışanların tam katılımını sağlamak.
• Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasını temel almak.
• Çalışanlarımıza hatasız sunulması amaçlanan hizmete süreklilik kazandırmak.
• Bilginin eşit bir biçimde paylaşımını sağlamak.
• Kurumsal değişimi yönlendirmek.
• İnsana değer vermek.
• Açıklık ve şeffaflık ilkesini benimsemek.
• Çalışanların bilgi ve becerileri doğrultusunda esnek kariyer imkanları sağlamak.